2

Piknik me shishe verë të bardhë, terren sintetik

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Projekt Arti Artikal në Parkun në Lima, Peru