Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

bari artificial ul tokën me bar oborrin e shtëpisë

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

hedhjen e barit artificial të tokës lëndinë sintetike të terrenit

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Lëndinë e barit të gjelbër pranë një liqeni, palme dhe pemë gjelbërimi në sfond nën qiellin me re në kopshtin e parkut publik